Bir ürünün başarısı, unun yapısal özelliklerinin istenen prosese uygun hale getirilmesiyle sağlanır. Bu da ancak uygun bileşenlerin doğru dozajlarda bir araya getirildiği enzim sistemlerinin desteği ile mümkündür.

Her müşterinin ihtiyaç duyduğu çözüm farklıdır. Bu farklılığı doğru tespit edebilmek ise yetenekli bir ekibin sahip olduğu tecrübe ile olur.

“Müşterinin ne istediği anlaşıldıktan sonra unlarının reolojik parametrelerinin ölçümü ve proses özelliklerinin incelenmesi aşamasına geçilir. Bunlara bağlı olarak gelecekte yaşanabilecek sorunlar ön görülmeye çalışılır. Elde edilen tüm bulgular ışığında un geliştiricinin formül mimarisine karar verilir.”

Miramill Un ve Hamur Geliştiricileri; üstün kaliteli hammaddelerin, ciddi bir bilgi birikimi ve çaba ile ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya getirildiği ve birlikte parçaların toplamından daha büyük bir değer ortaya koyan güvenilir çözümlerdir.

“İhtiyaca doğru yanıt verebilmek; yıllarca biriken tecrübeye dayalı sezgilerin, başarılı kullanımıyla mümkün olur.”

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand